Výrobce nafukovacích a mechanických zarízení pro zábavní parky - VIV Ltd.  


Speciální atrakce


Speciálne představují: aktívní zabavní centra, překáµkové dráhy, nafukovací mini skluzanky, lezecké steny, měkké kopce… V±echny se dají rozloµit během několik minut. Profesionální provedení a dizajni v±ech na±ich hřís» jsou velkým lákadlem a skvělou formou pro hru dětí.

Běµecká Dráha Chobotnice - aktivní hři±tě Medvěd - aktivní hři±tě Spielmobil
Běµecká Dráha Chobotnice
aktivní hři±tě
Medvěd
hři±tě
Spielmobil
..............................................................................................................................................................................................................................................................
VIV Ltd. © 2007-08-01
Mapa stránek